Archive for the 'blackout poetry' Category

Patrick Bernauw en zijn schrijversklas van de Academie voor Podiumkunsten te Aalst organiseren een literair-wetenschappelijk paranormaal experiment. Zoals de spiritisten destijds in contact traden met de geestenwereld door o.a. het automatisch schrift in de praktijk te brengen, proberen zijn cursisten gene zijde te bereiken door de technieken van de “blackout poetry” (stiftgedichten) toe te passen. Op die manier hopen zij de geheimen van het Kasteel van Verdoemenis te ontsluieren. Een en ander zal zijn beslag vinden tijdens een heuse seance. Alle info hier! - Soundscape: Naami.

 

De Oost-Vlaamsche Verboden Geschiedenis

Zwaar onweer vermorzelde mij

en gansch het kasteeltje was door den brand omsingeld.

De vuurgloed knetterde luid.

De menschen waren krankzinnig geworden,

maar gelukkig kwam Satan zelf.

Den schurk stormde zwierig binnen in dit vervloekt nest:

Laat branden wat brandt !

Onnoodig het lieve kind te koesteren.

Bemin dubbel innig geluk.

 

Read Full Post »

Play this podcast on Podbean App